SỰ KIỆN

Sự kiện chúc mừng năm mới

Sự kiện chúc mừng năm mới
Đăng ký giảm giá 50% APP “Canko”

Sự kiện chúc mừng năm mới!
Dịch vụ học tiếng Hàn trả phí “Canko” có sẵn với mức giá đặc biệt giảm giá 50%!

sự kiện blog

[Sự kiện phiếu giảm giá miễn phí]
Đăng sự kiện lên blog của bạn và nhận phiếu giảm giá “Canko” để sử dụng miễn phí trong 4 tháng!

Các blogger từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến tiếng Hàn, hãy cùng nhau tập hợp lại!

Sự kiện SNS

[Sự kiện phiếu giảm giá miễn phí]
SNS(Facebook、Instagram、TwitterX)

Đăng sự kiện và nhận phiếu giảm giá sử dụng miễn phí “Canko”trong 1 tháng!

Sự kiện Thứ Sáu Đen

[ kết thúc ] Black Friday sự kiện
Đăng ký giảm giá 50% APP “Canko”

Thứ Sáu Đen Thời Gian Có Hạn!
Dịch vụ học tiếng Hàn trả phí “Canko” có sẵn với mức giá đặc biệt giảm giá 50% !

sự kiện giáng sinh

[ kết thúc ] Giáng sinh vui vẻ sự kiện
Đăng ký giảm giá 50% APP “Canko”

Giáng sinh có thời gian giới hạn!
Dịch vụ học tiếng Hàn trả phí “Canko” có sẵn với mức giá đặc biệt giảm giá 50% !

dongguk University
bbsoft
AS SEEN ON
Trust ReefTrust Reef
AND OVER 400 NEWS SITES
Verified by BrandPush.co